Viết một CV (sơ yếu lý lịch) có vẻ khó khăn, nhưng điều quan trọng là tạo ấn tượng tốt đầu tiên với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn viết một CV chuyên nghiệp:

Định dạng: Bắt đầu với một bố cục rõ ràng và súc tích. Sử dụng các gạch đầu dòng và tiêu đề để tổ chức thông tin của bạn. Giữ nó đơn giản và dễ đọc.

Thông tin cá nhân: Ở đầu CV của bạn, bao gồm tên, thông tin liên lạc của bạn (số điện thoại, địa chỉ email và hồ sơ LinkedIn và Nghề nghiệp: Viết một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì bạn có thể cung cấp cho công ty. Thông tin này phải ngắn gọn và đi vào trọng tâm.

Kinh nghiệm làm việc: Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, với vị trí gần đây nhất trước tiên. Bao gồm tên công ty, chức danh công việc, ngày làm việc và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn. Định lượng thành tích của bạn bằng số liệu thống kê và số liệu, nếu có thể.

Học vấn: Liệt kê trình độ học vấn của bạn, bắt đầu với bằng cấp cao nhất kiếm được. Bao gồm tên của tổ chức, bằng cấp kiếm được, và ngày tốt nghiệp.

Kỹ năng: Liệt kê bất kỳ kỹ năng liên quan nào mà bạn có, chẳng hạn như kỹ năng kỹ thuật hoặc trình độ ngôn ngữ.

7: Bạn có thể bao gồm các tài liệu tham khảo hoặc chỉ cần nêu rõ rằng các tài liệu tham khảo có sẵn theo yêu cầu.

Đọc lại: Đảm bảo đọc lại CV của bạn để tìm lỗi ngữ pháp và chính tả. Bạn cũng nên nhờ người khác xem lại.
Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn cho phù hợp với công việc cụ thể mà bạn đang ứng tuyển. Làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp nhất với vị trí. Chúc may mắn với công việc tìm kiếm của bạn

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *