Kế toán kho:

Theo dõi, ghi nhận và kiểm tra các hoạt động nhập xuất hàng hóa vào kho
Lập báo cáo hàng tồn kho, chi phí kho và thực hiện thanh toán với các nhà cung cấp và đối tác
Cập nhật thông tin về kho vào hệ thống kế toán tổng hợp để đưa ra các quyết định kinh doanh.

Kế toán sản xuất:

Theo dõi, ghi nhận và kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất, bao gồm cả chi phí sản xuất và thời gian sản xuất
Lập báo cáo chi phí sản xuất và tính toán giá thành sản phẩm
Quản lý chi phí sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm và lợi nhuận tối đa

Kế toán nội bộ:

Theo dõi và kiểm tra các chi phí nội bộ trong tổ chức, bao gồm tất cả các khoản chi phí nhân viên, chi phí đi lại, chi phí văn phòng, chi phí tiêu hao tài sản cố định,…
Lập báo cáo chi phí nội bộ và đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả chi phí để tối đa hóa lợi nhuận

Lập kế hoạch tổng hợp:

Theo dõi và kiểm tra các hoạt động kinh doanh của tổ chức, bao gồm cả kế toán tài chính, kế toán thuế và kế toán quản trị
Lập báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ thuế
rút ra các giải pháp quản lý tài chính và thuế để tối đa hóa lợi nhuận và tuân thủ các quy định pháp luật
Tóm lại, các công việc của kế toán trong các lĩnh vực khác nhau có các nhiệm vụ và nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên, chung quy lại, công việc của kế toán đều tập trung vào việc kiểm tra và quản lý các hoạt động tài chính chính trong tổ chức để đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả và lợi nhuận tối đa.

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *